Online-PianoSpelen.nl

Het enige platform waar je online pianolessen kunt volgen die speciaal voor jou gemaakt worden!

Tritonus substitutie

Het begrip ’tritonus’ en ‘substitutie’. In het Engels de ’tritone substitution’, een veel gehoorde term in de jazz wereld. wat wordt ermee bedoeld en belangrijker: wat kun je ermee?
Voor wie zijn spel wil verrijken met heerlijke, ‘juicy’ akkoorden!

Stevie Wonder – Isn’t she lovely “reharmoniseren”

In deze les gaan we uit van Stevie Wonder’s classic, die we in de basis al behandeld hebben (zie bij Nummers).

Maar nu gaan we het akkoordenschema wat interessanter maken.

Ook kijken we even gedetailleerder naar het ritmische patroon van de linker- en rechterhand samen. Hoe krijg je die shuffle feel erin?